Klachtenregeling

Bij een klacht over ons of onze praktijk kunt u natuurlijk ten alle tijde zelf contact met ons opnemen. Wij zullen deze klacht altijd serieus in behandeling nemen, onze interne klachtenprocedure opstarten en kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Elke logopedist is verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van de cliënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), met nadelige gevlogen heeft voor cliënt. Onze praktijk hanteert een klachtenregeling en is hiervoor aangesloten bij de klachtencommissie van onze beroepsvereniging de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, kunt u onderstaande link klikken:

http://www.logopedie.nl/bestanden/nvlf/nieuws/WKKGZ-informatie_patienten.pdf