Werkwijze

De behandeling van (jonge) kinderen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Vanuit een goede sfeer en ontspannen contact kunnen kinderen laten zien wat ze ´in huis hebben´. Na het intakegesprek, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Dit gebeurt om te kijken wat het niveau is van het kind en waar de specifieke problemen liggen. Ook bij de behandeling van volwassenen is deze onderzoeksfase van groot belang, om duidelijk vast te leggen waar de behandeling zich op gaat richten.

Na afronding van het logopedisch onderzoek wordt er besproken wat het doel is van de behandeling. Een goede motivatie en betrokkenheid (van ouders) is van groot belang.

Ouders van jonge kinderen zijn in principe aanwezig bij de behandeling, zodat er een goed beeld verkregen wordt van de activiteiten en er thuis dingen herhaald kunnen worden. Bij kinderen (basisschoolleeftijd) zijn ouders niet altijd aanwezig. Elk kind krijgt een schrift met oefeningen mee naar huis en elke behandeling wordt nabesproken met de ouder(s).

Werkwijze